Vývoj a standardizace v rámci datových sítí, aneb jaký je aktuální stav…

Layer 1
Layer 1
Layer 1
Layer 1
Layer 1
Layer 1
Altepro > Blog > Datové sítě > Vývoj a standardizace v rámci datových sítí, aneb jaký je aktuální stav…

Asi není pochyb o tom, že Cisco díky nezpochybnitelné historii dlouhodobě drží pozici jedničky z pohledu tvorby síťových doporučení (tzv. RFC), ale nabízí se otázka, jak dlouho bude pozice na prvním místě neměnná? A proč další „západní“ hráči, kteří mnohdy tvrdí, že jsou lídry ve vývoji, nejsou vůbec na předních místech vidět? Čísla nelžou, Huawei je již dnes jednou z nejinovativnějších firem na síťovém trhu, kdy náskok lídra se tenčí a odstup od ostatních je čím dál větší. Je to jen další z důkazů toho, že narážky na plagiátorství zaznívající stále ještě z úst některých lidí, jsou zcela liché.

Co je jedním ze stavebních kamenů vývoje? Především odborníci, kteří jsou schopni uvést myšlenky do praxe a zde Huawei odvádí velmi dobrou práci. Zaměstnává špičkové odborníky, kteří se spolupodílí na tvorbě standardů a poté na uvedení těchto standardů do praktického života na síťových prvcích Huawei.

Dle oficiálních statistik na stránkách http://www.arkko.com/tools/docstats.html je zřejmé, že Huawei velmi silně promlouvá do světa standardizace. Při pohledu na historicky publikované RFC je Huawei na pátém místě s celkovým počtem 89 autorů podílejících se na tvorbě daných RFC (http://www.arkko.com/tools/rfcstats/companydistr.html),

Pokud se však oprostíme od historie a zaměříme se na aktuálně využívané standardy RFC (tzn. nejsou započítány standardy, které byly nahrazeny novými), tak je již Huawei společně s Ericssonem na místě druhém (http://www.arkko.com/tools/recrfcstats/companydistr.html) s počtem 59 autorů.

 

 

Ještě markantnější situace je však v případě draftů, tedy nejnovějších dokumentů. Zde je Huawei opět na druhém místě, ovšem již se značným náskokem na třetí Juniper a s výrazně staženým náskokem Cisca. (http://www.arkko.com/tools/stats/companydistr.html).

Co je zajímavé je, že se zde například neobjevují hráči typu Extreme Networks či HP, kteří mnohdy právě svou inovativnost značně demonstrují. Naopak příjemný posun realizuje společně s Huawei taktéž Juniper.

Asi nejlépe je ilustrován nástup Huawei v čase na následujícím grafu. A kam ta křivka vede je více než jasné.