Pod pojmem SDN lze schovat ledasco, ale většina IT odborníků se shodne, že jde o oddělení control plan a forwarding plane. Co si ale pod tímto představit v praxi? Jedním z mála reálných implementací prakticky použitelného řešení SDN je technologie SVF od Huawei. Došlo zde k centralizaci konfigurace a řízení celé sítě, ale jednotlivé body jsou zodpovědné za lokální přepínání rámců. Unifikování správy, konfigurace a uživatelských politik do centrálního uzlu přináší správcům sítě jednoduchost správy „alá WiFi řešení“, ale zachovává výhody Enterprise LAN řešení.

SVF technologie (popis technologie) je revoluční přístup ke správě lokálních počítačových sítí, který kombinuje výhody tradičního horizontálního stohování a jednoduchost centrální správy a řízení používané u WiFi Enterprise řešení.

Hlavní charakteristiky tradičních lokálních sítí:

  • Velký počet přístupových portů rozmístěných po různých lokalitách (patra, budovy,..)
  • Jednoduchá a unifikovaná konfigurace přístupových portů
  • Různá správa drátové a bezdrátové sítě

Tradiční konfigurace přístupových přepínačů je časově náročná, při každé změně služby je nutné provést rekonfiguraci na velkém počtu přístupových zařízení a nejsou jednotné politiky pro správu WiFi a LAN části sítě.

 

Technologie SVF agreguje všechny přístupové přepínače do jednoho logického celku spolu s páteřním přepínačem, který slouží jako centrální kontrolér pro celou přístupovou síť. V porovnání s tradičním přístupem řešení lokálních sítí přináší SVF koncept následující výhody:

  • Jednotná správa zařízení: SVF virtualizuje přístupové přepínače, WiFi přístupové body a páteřní přepínače do jednoho logického celku.
  • Jednotná konfigurace: SVF implementuje centrální konfiguraci všech přístupových bodů (přepínačů a WiFi AP) z jednoho místa s batch aplikací na základě profilů, takže odpadá konfigurace jednotlivých přístupových bodů.
  • Jednotná správa uživatelů: Unifikovaný pohled na bezpečnostní politiky WiFi a LAN uživatelů s centrální správou v jednom místě.

Modely podporující SVF:

Proč SVF:

  1. Rychlá konfigurace sítě – podobně jako WiFi, vše z jednoho místa
  2. Jednoduchá správa sítě
  3. Unifikace WiFi a LAN do jednoho centrálního řešení
  4. Grafická nadstavba v podobně managementu eSight

 

Proč SVF od nás?

1. Máme za sebou největší SVF implementaci v ČR

2. Vše jsme připravení Vám v praxi ukázat v našem DEMO LABu

3. Víme, co Vám nabízíme, protože to sami používáme

 

Ukázka konfigurace přes eSight:

 

 

Seznamte se s námi